22.02.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DDOR RE ADO NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad

DDOR Re_Poziv akcionarima za skupstinu akcionara.pdf