15.11.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca LIPA AD SOMBOR

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

VANREDNA SKUPŠTINA LIPA AD SOMBOR.pdf