02.11.2018.

Obaveštenje o izvršenoj isplati nakon roka dospeća VIII anuiteta za XIV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca NORDVIK d.o.o. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Mediolanum Invest“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati nakon roka dospeća VIII anuiteta XIV emisije kraktoročnih obveznica izdavaoca NORDVIK d.o.o., Beograd.pdf