08.08.2019.

Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca „GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET“ AD SUBOTICA

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio poništenje 44.073 akcija izdavaoca „GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET“ AD SUBOTICA (MB: 08060720), pojedinačne nominalne vrednosti od 160,00 dinara, CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSTRGOE14491, u posedu izdavaoca, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.