09.08.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NAPREDAK AD PIROT

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za vanrednu sednicu skupstine akcionara - Napredak ad Pirot.pdf