18.09.2023.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca KRUŠIK PLASTIKA AD OSEČINA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU - održana vanredna skupština akcionara-potpisan.pdf