08.04.2024.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca CENTROISTOK AD BOR

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca CENTROISTOK AD BOR, dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks broker“ a.d. Beograd.

poziv_skupstina_maj_2024-potpisan.pdf