25.05.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ČOKOLEND AD PARAĆIN

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Odluka o sazivanju skupstine akcionara-POTPISANO.pdf