31.03.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MORAVA AD POŽAREVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

POZIV za Skupstinu-prelaz u doo Morava-1 digitalni potpis.pdf