Уписaни издaвaoци

JMБ
Нaзив
Дaтум уписa
17483340
ŠARANSKI RIBNJAK ŽIVAČA DOKAPITALIZACIJA
08. 11. 2018
20305266
FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD DOKAPITALIZACIJA
05. 11. 2018
07187769
TIGAR A D DOKAPITALIZACIJA
22. 10. 2018
21121070
SEEPEX AD BEOGRAD DOKAPITALIZACIJA
03. 10. 2018
08028664
JADRAN AD NOVI BEČEJ
25. 09. 2018
08277931
CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA DOKAPITALIZACIJA
21. 09. 2018
07036540
AD AERODROM NIKOLA TESLA BGD DOKAPITALIZACIJA
20. 09. 2018
08024596
ZGOP AD DOKAPITALIZACIJA
19. 09. 2018
08118868
GRAĐEVINAR AD DEBELJAČA POVEĆANJE KAPITALA - KONVERZIJA DUGA
19. 09. 2018
09048251
AKCIONARSKO DRUŠTVO KRISTAL LEPOSAVIĆ
10. 09. 2018
07259875
AD HUP EVROPA SURDULICA DOKAPITALIZACIJA
10. 09. 2018
21247057
KAPITAL RS INC A.D. DOKAPITALIZACIJA
06. 09. 2018
07249845
ZASTAVA ORUŽJE A.D. DOKAPITALIZACIJA
17. 08. 2018
07210434
FAP AD PRIBOJ POVEĆANJE KAPITALA-KONVERZIJA DUGA
08. 08. 2018
07601093
HALKBANK A.D. BEOGRAD DOKAPITALIZACIJA
01. 08. 2018
07036540
AD AERODROM NIKOLA TESLA BGD DOKAPITALIZACIJA
13. 07. 2018
08044473
NOVOSADSKI SAJAM AD NOVI SAD POVEĆANJE KAPITALA
13. 07. 2018
08056757
AD DOŽA ĐERĐ BAČKA TOPOLA DOKAPITALIZACIJA
27. 06. 2018
08614938
BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD DOKAPITALIZACIJA
26. 06. 2018
07121962
GLAS PODRINJA DOKAPITALIZACIJA
21. 06. 2018
17179322
BEOGAS AD BEOGRAD - POVEĆANJE KAPITALA - STATUSNA PROMENA
15. 06. 2018
07219601
PRVI PARTIZAN A.D. POVEĆANJE KAPITALA-KONVERZIJA DUGA
14. 06. 2018
07624034
PPT TMO A.D. TRSTENIK POVEĆANJE KAPITALA - KONVERZIJA DUGA
06. 06. 2018
21360490
INTESA INVEST AD BEOGRAD
18. 05. 2018
08036403
METANOLSKO-SIRĆETNI KOMPLEKS AD KIKINDA-ZAMENA AKCIJA
16. 05. 2018
07036540
AD AERODROM NIKOLA TESLA BGD DOKAPITALIZACIJA
27. 04. 2018
08023646
NOVKABEL AD NOVI SAD
25. 04. 2018
17151932
TEHNOPLUS A.D.
10. 04. 2018
07026293
PRVA ISKRA-NAM.PROIZ.AD POVEĆANJE KAPITALA - KONVERZIJA DUGA
29. 03. 2018
17157051
GRAWE OSIGURANJE A.D.O. POVEĆANJE KAPITALA
29. 03. 2018
07206178
KOMPANIJA SLOBODA AD ČAČAK DOKAPITALIZACIJA
27. 03. 2018
07163916
ZMAJ A.D. SMEDEREVO DOKAPITALIZACIJA
20. 03. 2018
20047844
RAFINERIJA NAFTE A.D. BEOGRAD DOKAPITALIZACIJA
14. 03. 2018
08046930
BATAGON ENERGY AD BEOGRAD
14. 03. 2018
17138669
TELENOR BANKA AD BEOGRAD DOKAPITALIZACIJA
07. 03. 2018