Oдлукa o дoдeли угoвoрa и oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру

1 - 20 oд 76
Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV dobra - električna energija 05 2018 03.07.2018.
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 05/2018 21.06.2018.
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара у отвореном поступку - Продужење гаранција storage система - ЈН 03/2018 21.06.2018.
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности услуга - Услуге осигурања - ЈНМВ 04/2018 20.06.2018.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке услуга - Услуге обезбеђења - 02/2018 11.06.2018.
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 04/2018 11.06.2018.
Одлука о додели уговора за ЈН 03/2018 04.06.2018.
Одлука о додели уговора за ЈН 02/2018 28.05.2018.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности добара - Канцеларијски материјал - 01/2018 02.04.2018.
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 01/2018 21.03.2018.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке услуга - Услуге одржавања серверског и storage система - 06/2017 14.09.2017.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности услуга - Услуге одржавања мрежне инфраструктуре - 07/2017 08.09.2017.
Одлука о додели уговора за ЈН 06/2017 04.09.2017.
Одлука о додели уговора - ЈНМВ 07/2017 29.08.2017.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности добара - Електрична енергија ЈНМВ 05/2017 29.06.2017.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности услуга- Услуге осигурања 04/2017 19.06.2017.
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 05/2017 16.06.2017.
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 04/2017 07.06.2017.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности услуга - Услуге обезбеђења ЈНМВ 03/2017 06.06.2017.
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 03/2017 25.05.2017.