Oдлукa o дoдeли угoвoрa и oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру

21 - 40 oд 86
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке услуга - Услуге одржавања серверског и storage система - 06/2017 14.09.2017.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности услуга - Услуге одржавања мрежне инфраструктуре - 07/2017 08.09.2017.
Одлука о додели уговора за ЈН 06/2017 04.09.2017.
Одлука о додели уговора - ЈНМВ 07/2017 29.08.2017.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности добара - Електрична енергија ЈНМВ 05/2017 29.06.2017.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности услуга- Услуге осигурања 04/2017 19.06.2017.
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 05/2017 16.06.2017.
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 04/2017 07.06.2017.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности услуга - Услуге обезбеђења ЈНМВ 03/2017 06.06.2017.
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 03/2017 25.05.2017.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности услуга - Услуге хигијене ЈНМВ 02/2017 10.05.2017.
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 02/2017 28.04.2017.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности добара - Канцеларијски материјал ЈНМВ 01/2017 31.03.2017.
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 01/2017 20.03.2017.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности услуга- Здравствених услуга 07/2016 19.10.2016.
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 07/2016 12.10.2016.
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 07/2016 28.09.2016.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности услуга - Услуге осигурања ЈНМВ 06/2016 21.06.2016.
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мале вредности услуга - Услуге обезбеђења ЈНМВ 05/2016 07.06.2016.
Одлука о додели уговора за ЈНМВ 06/2016 07.06.2016.