Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 9125  
Obaveštenja na dan 21. avg 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca VD DUNAV a.d. Bačka Palanka
 
Obaveštenja na dan 20. avg 2019.
Izveštaj o pruzimanju akcija izdavaoca NAPREDAK a.d. Stara Pazova
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca EXPOBANK AD BEOGRAD
Obaveštenje o nameri isplate dividende izdavaoca GOŠA MONTAŽA a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca POLITIKA AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 19. avg 2019.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "JUGOBIRO" a.d. Beograd- u stečaju
 
Obaveštenja na dan 16. avg 2019.
Izmena ponude za preuzimanje akcija izdavaoca MILAN BLAGOJEVIĆ a.d. Smederevo
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD SUBOTICA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NIS AD NOVI SAD