Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 11494  
Obaveštenja na dan 27. jan 2022.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MIN DIV SVRLJIG AD SVRLJIG
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AMB GRAFIKA AD NOVI SAD
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca FABRIKA ŠEĆERA ŠAJKAŠKA AD ŽABALJ
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca FABRIKA ŠEĆERA CRVENKA AD CRVENKA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUGOSLOVENSKO REČNO BRODARSTVO AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca PPT DELOVI AD NOVI PAZAR
 
Obaveštenja na dan 25. jan 2022.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca PROLETER AD BEČEJ – U LIKVIDACIJI
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija GRMEČ AD BAČKA TOPOLA
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca JUGOREMEDIJA AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 24. jan 2022.
Obaveštenje o izvršenoj isplati nakon roka dospeća glavnice III emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca SWISS LAB D.O.O. Beograd