Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 2 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 9572  
Obaveštenja na dan 27. feb 2020.
Obaveštenje o isplati prve serije SDS 1 2020 amortizacionih obveznica, radi regulisanja javnog duga po osnovu neisplaćene devizne štednje građana
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD SEVOJNO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca HUP BALKAN AD BEOGRAD U LIKVIDACIJI
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca RDP B92 AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 26. feb 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca WVP AD ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU NOVI SAD
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca GOŠA FSO AD SIMIĆEVO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VATROSERVIS AD NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 24. feb 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SLOGA KAĆ AD KAĆ
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca TELEFONKABL a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 21. feb 2020.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca DUNAV a.d. Smederevo