Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 84 % 0 % 1 % 1 % 0 %

Obaveštenja

11 - 20 od 12820  
Obaveštenja na dan 30. maj 2023.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RAPID AD APATIN
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PROLETAR AD FABRIKA ČARAPA IVANJICA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GP PLANUM AD ZEMUN
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AGROBANAT AD PLANDIŠTE
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca POTISJE PRECIZNI LIV AD ADA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BAG AD BAČKO GRADIŠTE
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TERMIKA BEOGRAD AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca LINDE GAS SRBIJA AD BEČEJ
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOLUT AD KOLUT