16.03.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BEOGRADSKA BERZA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od „Beogradska berza“ a.d. Beograd

poziv na Skupštinu Berze.pdf