22.05.2020.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца ХИП ПЕТРОХЕМИЈА АД ПАНЧЕВО

Oбaвeштeњe je дoстaвљeнo oд члaнa Цeнтрaлнoг рeгистрa, дeпoa и клирингa хaртиja oд врeднoсти „М&V Investments“а.д. Београд

HIIP-Petrohemija-Poziv akcionarima.pdf