31.01.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PINKI ZEMUN AD U LIKVIDACIJI

Obaveštenje oje dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

Poziv za vanrednu sednicu - PINKI AD u likvidaciji.pdf