05.04.2021.

Обавештење о допуни дневног реда Скупштине акционара издаваоца ВОЈВОДИНА АД НОВИ САД

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Комерцијална банка“ а.д. Београд

Odluka o dopuni dnevnog reda vanredne skupštine akcionara zakazane za 15.04.2021..pdf