12.09.2019.

Принудни oткуп aкциja издaвaoцa ГЗП ДOM a.д. Бeoгрaд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУУ складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана «Еуро Финекс брокер» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да je «ELITA-COP» д.о.о. Београд, покренуо поступак принудног откупа акција издаваоца «ГЗП ДОМ» а.д. Београд.

Prinudni otkup akcija izdavaoca GZP DOM a.d. Beograd.pdf