25.05.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TEHNOHEMIJA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Javni poziv za Skupstinu 2023 - potpisan Tehnohemija.pdf