16.10.2020.

Oбaвeштeњe издaвaoцa TEЛEКOМ СРБИJA a.д. Бeoгрaд o дoстaви ПOР oбрaзaцa рaди исплaтe мeђудивидeндe

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad

Obaveštenje članovima CRHoV POR.pdf