29.06.2020.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца BIGZ PUBLISHING АД БЕОГРАД

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Intercity broker“а.д. Београд

Odluka i poziv o sazivanju skupštine potpisana.pdf