16.03.2023.

Obaveštenje o izvršenom ispisu pre roka dospeća glavnice za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca SAGITTARIUS PROJECT SYSTEM DOO Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „ABC BROKER“ a.d. Beograd

Obaveštenje o ispsu emisije.pdf