06.02.2023.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca TPP CENTROISTOK A.D. BOR

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker“ a.d. Beograd

izvestaj_sednica_jan_2023-potpisan.pdf