17.01.2020.

Принудни oткуп aкциja издaвaoцa БOРA КEЧИЋ - ATП a.д. Oбрeнoвaц

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана «Mediolanum Invest» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да je «KONCERN SRBOEXPORT» д.о.о. Обреновац-Забрежје, покренуо поступак принудног откупа акција издаваоца «БОРА КЕЧИЋ-АТП» а.д. Обреновац.

Prinudni otkup akcija izdavaoca BORA KEČIĆ - ATP a.d. Obrenovac.pdf