08.02.2023.

Принудни oткуп aкциja издaвaoцa AЛФA-ПЛAM a.д. Врaњe

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана „Tesla Capital» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да је «АМАСИС» д.о.о. Београд, покренуо поступак принудног откупа акција издаваоца «АЛФА-ПЛАМ» а.д. Врање.

Prinudni otkup akcija izdavaoca ALFA-PLAM a.d. Vranje.pdf