09.07.2018.

Пoнудa зa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET a.д. Субoтицa

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а на основу Одлуке Скупштине акционара издаваоца «GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET» а.д. Суботица од 28.04.2017. године, на основу Одлуке Одбора директора издаваоца «GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET» а.д. Суботица од 25.06.2018. године као и на основу поднетог захтева члана «Tandem Financial» а.д. Нови Сад, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво «GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET» а.д. Суботица, даје понуду за стицање сопсвених акција.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET a.d. Subotica.pdf