06.11.2017.

Пoнудa зa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa ВOДOПРИВРEДНO ПРEДУЗEЋE ЋУПРИJA a.д. Ћуприja

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О СТИЦАЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Oдлукe Надзорног одбора издаваоца «ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЋУПРИЈА» а.д. Ћуприја од 05.10.2017. године, као и захтева од члана «Еуро финекс брокер» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво издаваоца «ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЋУПРИЈА» а.д. Ћуприја, даје понуду за стицање сопствених акција.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE ĆUPRIJA a.d. Ćuprija.pdf