06.10.2017.

Пoнудa зa прeузимaњe aкциja издaвaoцa КOMПAНИJA TAКOВO a.д. Гoрњи Mилaнoвaц

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈА


На основу Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу понуде за преузимање акција број 4/0-32-3337/5-17 од 06.10.2017. године, као и на основу поднетог захтева од члана «M&V Investments» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да понудилац «БАНАТ 1894» д.о.о. Вршац, даје понуду за преузимање акција издаваоца «КОМПАНИЈА ТАКОВО» а.д. Горњи Милановац.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca KOMPANIJA TAKOVO a.d. Gornji Milanovac.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca KOMPANIJA TAKOVO a.d. Gornji Milanovac.pdf