11.07.2018.

Обавештење о поништењу сопствених акција издаваоца "БАЧКА" а.д. Сивац

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио поништење 137.589 акција издаваоца „БАЧКА“ а.д. Сивац (МБ: 08134901), појединачне номиналне вредности од 1.000,00 динара, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSBACSE62536, у поседу издаваоца, а на основу документације која је достављена од стране члана Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности.