11.09.2023.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца МИРОЧ АД КЛАДОВО

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Tesla Capital “а.д. Београд

2023 09 07 saziv skupstine.pdf