16.03.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NIPD REČ NARODA AD POŽAREVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

REČ NARODA Poziv za skupštinu 2023.pdf