25.11.2022.

Пoнудa зa прeузимaњe aкциja издaвaoцa AЛTA БAНКA a.д. Бeoгрaд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈА


На основу Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу понуде за преузимање акција број 1/2-102-2914/7-22 од 24.11.2022. године, као и на основу поднетог захтева од члана «Tesla Capital» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да понудилац «ALTA PAY GROUP» д.о.о. Београд, даје понуду за преузимање акција издаваоца «ALTA BANKA» а.д. Београд.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca ALTA BANKA a.d. Beograd.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca ALTA BANKA a.d. Beograd.pdf