11.03.2019.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца METAЛAЦ ПРOЛETEР АД ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Обавештење оје достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Intercity broker“ а.д. Београд

Poziv Metalac Proleter ad .pdf