25.05.2023.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца СТУП ВРШАЦ АД ВРШАЦ

Обавештење оје достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Intercity broker“а.д. Београд

24-05-2023 Poziv za Skupstinu- potpisan.pdf