06.04.2021.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца РУДО АД БЕОГРАД

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Комерцијална банка“ а.д. Београд

RUDO Sazivanje redovne Skupštine 07.05.2021_epotpis.pdf