07.04.2021.

Извештај са одржане седнице Скупштине акционара издаваоца TRAYAL KORPORACIJA АД КРУШЕВАЦ

Обавештење оје достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Prudence Capital“ а.д. Beograd

извештај брокеру potpisan.pdf