03.02.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GRADITELJ HOLDING AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Mediolanum Invest“ a.d. Beograd

POZIV ZA SKUPŠTINU Graditelj-holding ad (2).pdf