06.02.2023.

Obaveštenje o održavanju vanredne Skupštine akcionara izdavaoca SU-MARKETI A.D. BAČKA TOPOLA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tandem Financial“ a.d. Novi Sad

Poziv za vanrednu sednicu Su-Marketi 2023-potpis.pdf