Стaтистички прeглeди

18.03.2020.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца БОРА КЕЧИЋ АТП АД ОБРЕНОВАЦ

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Mediolanum Invest“ а.д. Београд

Poziv akcionarima za vanrednu skupštinu akcionara društva 27 04 2020 -.pdf