13.01.2022.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца КOMEРЦИJAЛНA БAНКA AД БEOГРAД

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Комерцијална банка“ а.д. Београд

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine 2.2.pdf