24.01.2022.

Пoнудa зa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa ГOШA MOНTAЖA a.д. Бeoгрaд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈАУ складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а на основу Одлуке Скупштине акционара издаваоца «ГОША МОНТАЖА» а.д. Београд од 04.08.2022. године, на основу Одлуке Извршног одбора издаваоца «ГОША МОНТАЖА» а.д. Београд од 13.01.2020. године као и на основу поднетог захтева члана «M&V Investments» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво «ГОША МОНТАЖА» а.д. Београд, даје понуду за стицање сопствених акција.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca GOŠA MONTAŽA a.d. Beograd.pdf