11.07.2018.

Обавештење о поништењу сопствених акција издаваоца ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД АД СУБОТИЦА

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио поништење 200.633 акција издаваоца ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД А.Д. СУБОТИЦА (МБ: 08048908), појединачне номиналне вредности од 410,00 динара, CFI код ESVUFR и ISIN број RSVEZDE06593, у поседу издаваоца, а на основу документације која је достављена од стране члана Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности.