06.09.2019.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца СОЈАПРОТЕИН АД БЕЧЕЈ

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „М&V Investments“ а.д. Београд

Poziv za vanrednu Skupštinu Sojaprotein AD_EP.PDF