06.09.2019.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца ГРОТ АД ВРАЊЕ, КРИВА ФЕЈА

Обавештење оје достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Ilirika Investments“ а.д. Београд

poziv za sednicu skustine ber.pdf