19.11.2020.

Извештај са одржане седнице Скупштине акционара издаваоца РAВНИШTE AД КРУШEВAЦ

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Euro Fineks Broker “а.д. Београд

Bitan dogadjaj - izvestaj Ravnište Skupstina 19.11.20-potpisan.pdf