13.09.2018.

Пoнудa зa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa AРMATУРE a.д. Aлeксaндрoвaц

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а на основу Одлуке Скупштине акционара издаваоца «АРМАТУРЕ» а.д. Александровац од 03.09.2018. године, на основу Одлуке Надзорног одбора издаваоца «АРМАТУРЕ» а.д. Александровац од 10.09.2018. године као и на основу поднетог захтева члана «Тезоро брокер» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво «АРМАТУРЕ» а.д. Александровац, даје понуду за стицање сопсвених акција.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca ARMATURE a.d. Aleksandrovac.pdf