06.11.2017.

Пoнудa зa стицaњe сoпствeних обичних aкциja издaвaoцa НИШ-EКСПРEС a.д. Ниш

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О СТИЦАЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Oдлукe Надзорног одбора издаваоца «НИШ-ЕКСПРЕС» а.д. Ниш од 01.11.2017. године, као и захтева од члана «Prudence Capital» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво издаваоца «НИШ-ЕКСПРЕС» а.д. Ниш, даје понуду за стицање сопствених обичних акција.

Ponuda za sticanje sopstvenih оbičnih akcija izdavaoca NIŠ-EKSPRES a.d. Niš.pdf