04.10.2019.

Пoнудa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa ДУНAВ a.д. Смeдeрeвo

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈАУ складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а на основу Одлуке Скупштине акционара издаваоца «ДУНАВ» а.д. Смедерево од 25.06.2019. године, на основу Одлуке Одбора директора издаваоца «ДУНАВ» а.д. Смедерево од 28.09.2019. године као и на основу поднетог захтева члана «Intercity broker» а.д. Бeoгрaд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво «ДУНАВ» а.д. Смедерево, даје понуду за стицање сопсвених акција.

Ponuda sticanje sopstvenih akcija izdavaoca DUNAV a.d. Smederevo.pdf