10.10.2018.

Принудни откуп акција издаваоца АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БОБИЈА ЉУБОВИЈА

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана «Euro Fineks Broker» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да je Ратко Ђокић из Љубовије, покренуо поступак принудног откупа акција издаваоца «Акционарско друштво Бобија» Љубовија.

Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija Bobija.pdf